УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

ВЛАТКО ОГНЕНОВСКИ, готвач

„Создадов од себе бренд, но за тоа ми требаше макотрпна работа. Сега знам дека одлуката што ја донесов кога бев на ваша возраст беше правилна.“